60.000

odbiorców ciepła na terenie miasta

Inwestycje

Do końca 2021 roku spółka zainwestowała ok. 57 mln zł w instalację do odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. I dostosowała swoje instalacje do nowych standardów unijnych już rok wcześniej niż wymagają tego: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Decyzja wykonawcza Komisji Unii Europejskiej

100km sieci ciepłowniczej

Długość sieci przesyłowej w systemie MPEC to 121,9 kilometrów, z czego sieć wysokoparametrowa ma długość aż 104,55 km. Nasza sieć jest tak długa, jak odległość w linii prostej od Włocławka do Grudziądza!

8.9 mln litrów wody

Pojemność wodna sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej to 9.037m3, czyli tyle ile przepływa przez zaporę na Wiśle w ciągu 4.2 sekundy. Do odbiorców najbardziej oddalonych od ciepłowni woda płynie do 12 godzin.

Aktualności

ebok

SZYBCIEJ, ŁATWIEJ, CIEPLEJ

RACHUNKI

Dostęp do wszystkich bieżących faktur.

KALENDARZ

Nigdy nie zapomnisz o żadnej fakturze za ciepło.

ARCHIWUM

Historia Twoich płatności. Kontroluj wydatki na bieżąco.

INFORMACJE

Komunikaty MPEC dla klientów dotyczące awarii, planowanych przerw dostawy ciepła, inwestycji itp.

Aplikacja e-bok została stworzona w celu udogodnienia Państwu kontaktu z naszym przedsiębiorstwem oraz umożliwienia dostępu do dokumentów i informacji związanych z dostarczaniem ciepła.

Odbiorca posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła z MPEC Spółka z o.o. we Włocławku ma możliwość zarejestrowania się w systemie wchodząc na  stronę ebok.mpec.com.pl i wypełniając niezbędne dane w formularzu rejestracyjnym.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji e-bok, ponieważ w ten sposób będziecie Państwo mieli możliwość bieżącego dostępu do treści wystawianych faktur za ciepło, stanu realizacji należności wynikających z otrzymywanych faktur oraz do innych informacji dotyczących m.in. terminów wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła czy też planowanych lub awaryjnych wyłączeń dostaw ciepła.

E-Faktura

mpec_920x235MPEC Spółka z o.o. we Włocławku umożliwia Państwu skorzystanie z wersji elektronicznej wystawianych faktur za ciepło oraz inne usługi realizowane przez Spółkę.

Faktura elektroniczna zwana w skrócie e-fakturą jest dokumentem posiadającym taką samą moc prawną jak faktura w wersji papierowej. E-faktura pozwala zaoszczędzić czas i niewątpliwie, poprzez brak zużycia papieru, chroni także środowisko.

Odbiorca posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła z MPEC Spółka z o.o. we Włocławku, po zapoznaniu się z treścią załączonego regulaminu i wypełnieniu oraz dostarczeniu do siedziby Spółki jednego z załączników, tj. oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, będzie otrzymywał e-faktury na wskazany w treści oświadczenia e-mail.

Galeria

Pobierz więcej