Zgromadzenie wspólników

  • Prezydent Miasta Włocławek

Rada Nadzorcza

  • Robert Musiałkiewicz – przewodniczący
  • Dariusz Kluga – członek
  • Joanna Kozińska – członek

Zarząd Spółki

  • Jarosław Najberg – Prezes Zarządu