Zgromadzenie wspólników

  • Prezydent Miasta Włocławek

Rada Nadzorcza

  • Robert Musiałkiewicz – przewodniczący
  • Andrzej Mogieliński – członek
  • Dariusz Kluga – członek

Zarząd Spółki

  • Jacek Kuźniewicz
    Jacek Kuźniewicz Prezes Zarządu