Zgromadzenie wspólników

  • Prezydent Miasta Włocławek

Rada Nadzorcza

  • Robert Musiałkiewicz – przewodniczący
  • Stanisław Pawlak – członek
  • Radosław Karlikowski – członek

Zarząd Spółki

  • Andrzej Walczak – Prezes Zarządu