Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem utworzonym przez gminę miasta Włocławek.
Działamy jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , której gmina miasto Włocławek posiada 100% udziałów. MPEC to solidna firma działająca na włocławskim rynku . Podstawowym celem naszej działalności jest zaopatrzenie miasta w ciepło , jego wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja.

MPEC jest kluczowym przedsiębiorstwem w branży ciepłowniczej w mieście.

Na przestrzeni lat system ciepłowniczy rozrastał się w harmonii z nowo powstającymi dzielnicami Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe. Stale rozbudowywana sieć dystrybucji sprawia że nasze ciepło jest coraz łatwiej dostępne.

Długotrwałe i zorganizowane działania ukierunkowane na klienta i jego potrzeby oraz stworzenie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i zaangażowaniu pracowników w realizację celów biznesowych Spółki przynosi już pierwsze znaczące efekty:

  • do dyspozycji mieszkańców naszego miasta oddaliśmy Biuro Obsługi Klienta
  • posiadamy wdrożony i ciągle udoskonalany System Zarządzania Jakością który spełnia wymagania Normy ISO 9001:2015

Dostarczamy ciepło na potrzeby ogrzewania , przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nasze ciepło jest bezpieczne dzięki temu nasi klienci mogą w komfortowych warunkach mieszkać , uczyć się i pracować.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku posiada m.in. źródło ciepła zlokalizowane przy ul. Zakręt 8 we Włocławku, w którym spalany jest olej opałowy oraz paliwo odnawialne – biomasa (pellet).

Udział wyprodukowanego z biomasy ciepła i dostarczonego do sieci zasilanej z tego źródła w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2017 wyniósł 60,92%. Udział wyprodukowanego z biomasy ciepła i dostarczonego do sieci zasilanej z tego źródła w stosunku do ogólnej ilości ciepła dostarczonego do wszystkich sieci należących do przedsiębiorstwa w roku 2017 wyniósł 0,19 % .