Prezes Zarządu – tel. 54 231 73 13

Dyrektor ds. Technicznych – tel. 54 231 74 56

Kierownik Działu Wytwarzania – tel. 54 231 74 38

Kierownik Działu Przesyłu Energii – tel. 54 231 74 44

Główny Energetyk – tel. 54 231 74 08

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Logistyki – tel. 54 231 74 26

Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Kontroli Jakości – tel.  54 231 74 10

Asystent Zarządu – tel. 54 231 73 13

Specjalista ds. BHP i P.POŻ. – tel. 54 231 73 30

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych – tel. 54 231 73 46

Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Realizacji Inwestycji – tel. 54 231 73 29

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju – tel. 54 231 73 43

Główny Księgowy – tel. 54 231 73 47

Informatyk – tel. 54 231 73 44