• Jacek Kuźniewicz
  Jacek Kuźniewicz Prezes Zarządu
 • Zofia Szczepańska
  Zofia Szczepańska Główny Księgowy Spółki, Prokurent

  +48 54 231 73 45

 • Edyta Kwaśniewska-Pasikowska
  Edyta Kwaśniewska-Pasikowska Kierownik Biura Zarządu Spółki i Koordynacji Obsługi Klienta, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością

  +48 54 231 73 35

 • Dariusz Tomaszewski
  Dariusz Tomaszewski Dyrektor ds. Technicznych

  +48 54 231 74 56

 • Adam Rzepka
  Adam Rzepka Kierownik Działu Analiz, Kontrolingu i Planowania, Prokurent

  +48 54 231 73 29

 • Krzysztof Ziółkowski
  Krzysztof Ziółkowski Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju

  +48 54 231 73 43

 • Mirosław Podlewski
  Mirosław Podlewski Główny Energetyk

  +48 54 231 74 08

 • Marian Cichoracki
  Marian Cichoracki Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Logistyki

  +48 54 231 74 26

 • Jolanta Mroczkowska
  Jolanta Mroczkowska Kierownik Działu Rachunkowości

  +48 54 231 73 15

 • Andrzej Filipiak
  Andrzej Filipiak Kierownik Działu Przesyłu Energii

  +48 54 231 74 44

 • Paweł Grzybowski
  Paweł Grzybowski Kierownik Działu Wytwarzania - ciepłownia

  +48 54 231 74 38

 • Łukasz Bakalarczyk
  Łukasz Bakalarczyk Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Kontroli Jakości

  +48 54 231 74 60

 • Anna Paluszkiewicz
  Anna Paluszkiewicz Zastępca Głównego Księgowego

  +48 54 231 73 47

 • Marta Zimecka-Winnicka
  Marta Zimecka-Winnicka Specjalista ds. BHP i PPOŻ

  +48 54 231 73 30

 • Dariusz Oleradzki
  Dariusz Oleradzki Główny Informatyk

  +48 54 231 73 44