• Jacek Kuźniewicz
  Jacek Kuźniewicz Prezes Zarządu
 • Zofia Szczepańska
  Zofia Szczepańska Dyrektor ds. Finansowo-Ekonomicznych - Główna Księgowa, Prokurent

  +48 54 231 73 45

 • Zygmunt Katolik
  Zygmunt Katolik Dyrektor ds. Technicznych - Kierownik Działu Produkcji Ciepła

  +48 54 231 73 06

 • Edyta Kwaśniewska-Pasikowska
  Edyta Kwaśniewska-Pasikowska Kierownik Biura Zarządu i Administracji, Prokurent

  +48 54 231 73 35

 • Adam Rzepka
  Adam Rzepka Kierownik Działu Kontrolingu i Analiz

  +48 54 231 73 29

 • Zbigniew Szmajda
  Zbigniew Szmajda Kierownik Działu Obsługi Klienta

  +48 54 231 73 18

 • Dariusz Oleradzki
  Dariusz Oleradzki Główny Informatyk

  +48 54 231 73 44

 • Krzysztof Ziółkowski
  Krzysztof Ziółkowski Kierownik Działu Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Materiałowej

  +48 54 231 73 43

 • Tomasz Kotowski
  Tomasz Kotowski Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju

  +48 54 231 73 27

 • Dariusz Tomaszewski
  Dariusz Tomaszewski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

  +48 54 231 74 56

 • Teresa Barańska
  Teresa Barańska Kierownik Działu Rachunkowości i Finansów

  +48 54 231 73 15

 • Mirosław Podlewski
  Mirosław Podlewski Główny Energetyk

  +48 54 231 74 08

 • Marian Cichoracki
  Marian Cichoracki Kierownik Pogotowia i Serwisu Remontowego

  +48 54 231 74 26

 • Urszula Milcarek
  Urszula Milcarek Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska

  +48 54 231 74 10

 • Krzysztof Jaworski
  Krzysztof Jaworski Pełnomocnik Zarządu ds. dostosowania spółki do dyrektyw unijnych

  +48 54 231 73 12

 • Marta Zimecka-Winnicka
  Marta Zimecka-Winnicka Specjalista ds. BHP

  +48 54 231 73 30