Dyrektor ds. Technicznych – tel. (054) 231-74-56

Kierownik Działu Wytwarzania – tel. (054)  231-74-38

Kierownik Działu Przesyłu Energii – tel. (054) 231-74-44

Główny Energetyk – tel. (054) 231-74-08

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Logistyki – tel. (054) 231-74-26

Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Kontroli Jakości – tel. (054) 231-74-10

Kierownik Biura Zarządu i Koordynacji Obsługi Klienta – tel. (054) 231-73-35

Stanowisko ds. BHP i P.POŻ. – tel. (054) 231-73-30

Kierownik Działu Analiz, Kontrolingu i Planowania – tel. (054) 231-73-29

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju – tel. (054) 231-73-43

Główny Księgowy – tel. (054) 231-73-47

Kierownik Działu Rachunkowości – tel. (054) 231-73-15

Informatyk – tel. (054) 231-73-44