Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest spółką, która w nierozerwalny sposób związana jest z Włocławkiem. Dzieje się tak m. in. dlatego, że obowiązek w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. We Włocławku od 1992 r. obowiązek ten realizowany jest dzięki spółce komunalnej – MPEC.

Właśnie dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w sposób szczególny dbać musi o zrównoważony rozwój spółki. W umiejętny sposób kadra zarządzająca przedsiębiorstwem zachowuje równowagę pomiędzy niezbędnymi inwestycjami, a np. odpowiedzialnym korzystaniem ze środowiska naturalnego. Niezwykle silne powiązanie ze społecznością lokalną sprawia, że MPEC aktywnie włącza się również w życie kulturalne, sportowe i społeczne Włocławka.

Jednym z kluczowych wyzwań, którym sprostać stara się Zarząd spółki jest dążenie do takiego zrównoważenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przychodów, by zabezpieczyć dodatkowe środki na konieczny rozwój. Jednak najważniejszym celem prowadzonej polityki finansowej przedsiębiorstwa jest zminimalizowanie negatywnych skutków wzrostu cen paliw ponoszonych przez MPEC, tak by w najmniejszym stopniu wzrost ten odczuli nasi odbiorcy. Nie jest to sprawa prosta. Wzrost cen miału oraz energii elektrycznej od stycznia 2008 do lutego 2009 wynosił ponad 40 %. Kierując się dobrem naszych odbiorców, sukcesywnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej udaje się ograniczać koszty funkcjonowania spółki. To właśnie te działania sprawiają, że tak drastyczny wzrost cen opału nie przekłada się bezpośrednio, w takim samym stopniu, na taryfę oferowanego przez nas ciepła.