Rok 2017

  1. CIEPŁO ZASIANE. Problem niskiej emisji w działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Studium przypadku MPEC Włocławek cz.1.

    Z.Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 3/2017, s. 42-50.

Rok 2016

  1. Stacja zdecentralizowana. Mieszkaniowe stacje wymiennikowe w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa. Studium przypadku MPEC-Włocławek Spółka z o.o., cz. 2

    Z.Katolik, D.Tomaszewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 1.2016, s.60-67

  2. W ekspansji. Analiza studium przypadku MPEC Spółka z o.o. we Włocławku cz.1

    Z.Katolik, D.Tomaszewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 3/2016, s. 39-43.

  3. Głębokie, a nawet głębinowe oszczędności. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w transporcie wody przemysłowej. Studium przypadku MPEC we Włocławku

    Z.Katolik, D.Tomaszewski, POMPY-POMPOWNIE Nr 1/2016, s. 34-40

  4. W odpowiedzi na potrzeby. Analiza studium przypadku MPEC Spółka z o.o. we Włocławku cz.2

    Z.Katolik, D.Tomaszewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 4/2016, s. 66-68.

  5. Ciepło z jakością. System Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Studium przypadku MPEC Spółka z o.o. we Włocławku cz.1

    Z.Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 4/2016, s. 74-76.

  6. Jakość wypracowana. System Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Studium przypadku MPEC we Włocławku cz. 2

    Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 5/2016, s. 76-81

  7. Po pierwsze… woda

    Z. Katolik, U. Milcarek, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 6/2016

  8. Pompy w węzłach cieplnych. Studium przypadku MPEC we Włocławku

    Z.Katolik, D.Tomaszewski, POMPY-POMPOWNIE nr 2/2016, s. 16-24

  9. Jak z Włocławka do Grudziądza

    Aldona Senczkowska-Soroka, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr8/2016, s.46-48

Rok 2015

  1. Efekty ekonomiczne i energetyczne modernizacji węglowego rusztowego kotła wodnego typu WR10 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Instal Nr 3/2015, Ośrodek Informacji Technika Instalacyjna w budownictwie, Warszawa

  2. Ciepłownia ogranicza pobór energii elektrycznej

    Z. Katolik, D. Tomaszewski, POMPY-POMPOWNIE, Nr 2/2015, BMP Racibórz 2015, s.26-31.

  3. Sieć w kolizji. System dystrybucji ciepła. Studium przypadku MPEC Włocławek cz.1.

    Z. Katolik, D. Tomaszewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 3/2015, s.36-39

  4. W rytmie miasta. System dystrybucji ciepła. Studium przypadku MPEC Włocławek cz. 2

    Z.Katolik, D.Tomaszewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 4/2015, s. 46-52.

  5. W węźle. Mieszkaniowe stacje wymiennikowe w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa. Studium przypadku MPEC-Włocławek Spółka z o.o. cz.1

    Z.Katolik, D.Tomaszewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 8/2015, s.76-79.

Rok 2014

  1. Żeby nie zabrakło ciepła…Bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej cz.1

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 1/2014, s.58-63.

  2. Kluczem jest mądre zarządzanie. Bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej cz.2

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2/2014, s. 74-77.

  3. Kocioł do poprawki

    M.Pietraszewski, Z.Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 7/2014, s. 36-42

  4. Magazyn Informacyjny Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego IGCP

Rok 2013

  1. Włocławek po remoncie

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 2/2013, s. 72-75

  2. Musimy dbać o bezpieczeństwo, nie bawić się w eksperymenty

    Wywiad z dr. M. Pietraszewskim – Prezesem MPEC, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 6/2013

  3. Bez modernizacji ani rusz

    M.Pietraszewski, Z.Katolik, M.Podlewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa NR 4/2013, s.73-77

Rok 2012

  1. Modernizacja systemu dystrybucji ciepła

    M.Pietraszewski, Z.Katolik, D.Tomaszewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 7-8 (522) 2012, s. 95-100.

  2. Modernizacja „4”

    M.Pietraszewski, Z.Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa 4(509)2012

  3. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-25

    M.Pietraszewski, Z.Katolik, Materiały konferencyjne. XIX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników 9-11 maja 2012 r. Zakopane, BMP, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k, Racibórz 2012, s. 116-123.

  4. Sieci i węzły cieplne. Projektowanie. Eksploatacja. Rozbudowa. Modernizacja.

    red. K. Żarski, FORUM Spółka z o.o. Poznań, Poznań 2012

Rok 2011

  1. Fundusze Strukturalne wspierają strategię zrównoważonego rozwoju w MPEC

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Nowoczesne Ciepłownictwo, Nr 7 (226) 2011.

  2. Modernizacja instalacji odpylania spalin

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 02/2011, (479) luty.

  3. MPEC Włocławek – Czyste powietrze z unijnym wsparciem

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 6 (495) 2011.

  4. Zarządzanie jakością w energetyce. Studium przypadku MPEC we Włocławku

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, WTN, Włocławek 2011, ISBN 978-83-60150-60-3

  5. 40 lat włocławskiego ciepłownictwa

    M.Pietraszewski, Z.Katolik, Nowoczesne Ciepłownictwo, Nr3 (222) 2011

  6. Historia pewnego ciepłownictwa

    M.Pietraszewski, Z.Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 04/2011, (486) kwiecień.

Rok 2010

  1. Innowacyjna diagnostyka

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 10/2010, (469) październik.

  2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w MPEC Włocławek

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 5/2010, (447) maj.

Rok 2009

  1. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej jako zewnętrzne źródło finansowania inwestycji w branży energetycznej

    M. Pietraszewski, Z. Katolik,  red. M. Stefański, WTN, Włocławek 2009, s. 195-211.

  2. Jak oszczędzać energię elektryczną. Rozwiązania MPEC Włocławek

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 4/2009, (416) maj.

Rok 2008

  1. Strategia inwestycyjna a ekologia w MPEC Włocławek

    M. Pietraszewski, Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 5/2008, (396) październik.

  2. System Cieplny MPEC we Włocławku

    Z. Katolik, D. Tomaszewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2(379) 2008, s. 67-70

  3. Modernizacja układu hydraulicznego i pompowego w ciepłowni we Włocławku

    Z.Katolik, POMPY-POMPOWNIE, Nr 2 (129) Maj 2008, s.26-28

Rok 2007

  1. System cieplny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku

    Z. Katolik, D. Tomaszewski, Nowoczesne Ciepłownictwo, 11/2007 (187) listopad.

  2. Modernizacja układu hydraulicznego i pompowego Ciepłowni Wschód

    Z. Katolik, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 01 (333) 2007, s. 24-27

  3. Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła olejowego kotłem na biopaliwo w formie pelletu drzewnego

    Z.Katolik, Nowoczesne Ciepłownictwo, 09 (180) 2007, s.23-25

Rok 2006

  1. 35 lat transformacji przedsiębiorstwa od ZEC-u do MPEC-u

    Z.Katolik, D.Tomaszewski, MPEC Włocławek 2006, ISBN 83-924183-0-1

  2. MPEC Włocławek Inwestycje

    Z. Katolik, D. Tomaszewski, K. Młodzikowski, MPEC Włocławek 2006, ISBN 83-924183-1-X