• można uzyskać warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej ( ważne 2 lata )
  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci można pobrać na naszej stronie internetowej lub osobiście u kierownika działu inwestycji.
  • Zlecić wykonanie projektu węzła cieplnego naszym projektantom.
  • Służby MPEC mogą zająć się na Państwa prośbę odpłatnym wykonawstwem montażem sieci, węzłów i instalacji ciepłowniczej.
  • zgłosić gotowość do technicznego odbioru węzła

Dokumenty: