CIEPŁOWNIA przy ul. Teligi 1

Wskaźniki efektywności energetycznej za 2023 rok dla sieci ciepłowniczej miejskiego systemu ciepłowniczego, eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku na podstawie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/169/106/U/2/98/RS z 1 października 1998 r wraz z późniejszymi zmianami:

 • nr PCC/169/S/U/3/99 z 1 września 1999 r.,
 • nr PCC/169A/W/3/99/AD z 28 września 1999 r.,
 • nr PCC/169B/106/W/OPO/2002/AJ z 11 października 2002 r.,
 • nr PCC/169-ZTO/106/W/OPO/2007/MP z 4 czerwca 2007 r.

1. Wartość procentowa udziału ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji oraz ciepła wytwarzanego w instalacjach przemysłowych:
α𝑫𝑯 = 0 %
2. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:
WPc = 1,896
3. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto w miejskim systemie ciepłowniczym, wytworzonej tylko we własnym źródle ciepła zużywającym miał węglowy w roku 2023 wyniosła 1 076 956 GJ
4. Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego:
u𝑫𝑯 = 0 %

 

Kotłownia przy ul. Zakręt 8

Wskaźniki efektywności energetycznej za 2023 rok dla sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Zakręt 8 we Włocławku, eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku na podstawie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/169/106/U/2/98/RS z 1 października 1998 r wraz z późniejszymi zmianami:

 • nr PCC/169/S/U/3/99 z 1 września 1999 r.,
 • nr PCC/169A/W/3/99/AD z 28 września 1999 r.,
 • nr PCC/169B/106/W/OPO/2002/AJ z 11 października 2002 r.,
 • nr PCC/169-ZTO/106/W/OPO/2007/MP z 4 czerwca 2007 r.
 1. Wartość procentowa udziału ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji oraz ciepła wytwarzanego w instalacjach przemysłowych:
  α𝑫𝑯 = 69,6 %
 2. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:
  WPc = 1,539
 3. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto ogółem, wytworzonej z oleju opałowego oraz biomasy – pelletu drzewnego w roku 2023 wyniosła 3 327 GJ

3a. Suma końcowego zużycia  energii cieplnej brutto, wytworzonej  z pelletu drzewnego w roku 2023 wyniosła 2 314 GJ

 1. Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła, z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego:
  u𝑫𝑯 = 69,6 %