Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku informuje, iż w dniach 02 sierpnia 2021 roku nastąpi zabarwienie czynnika grzewczego w instalacji miejskiej sieci grzewczej systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. barwnikiem spożywczym w kolorze czerwonym.

               Działanie takie ma na celu kontrolę szczelności sieci ciepłowniczej miejskiego systemu ciepłowniczego oraz stwierdzenie prawidłowości działania wymienników ciepła zamontowanych w węzłach cieplnych w układach instalacji ciepłej wody użytkowej .

              O wszelkich zauważonych wyciekach z instalacji ciepłowniczych wody koloru czerwonego lub pojawieniu się w punktach czerpalnych ( kranach ) ciepłej wody o zmienionej barwie, prosimy poinformować służby techniczne Przedsiębiorstwa pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego 993