Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku informuje, iż w dniach 3 – 4 stycznia 2018 roku nastąpi zabarwienie czynnika grzewczego w instalacji miejskiej sieci grzewczej systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. barwnikiem spożywczym w kolorze zielonym. Działanie takie, służy lokalizacji miejsc ewentualnych nieszczelności sieci ciepłowniczych lub stwierdzeniu uszkodzeń (przebić) wymienników ciepła.

O wszelkich zauważonych wyciekach z instalacji ciepłowniczych wody koloru zielonego lub pojawieniu się w punktach czerpalnych ( kranach ) ciepłej wody o zmienionej barwie, prosimy poinformować służby techniczne Przedsiębiorstwa pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego 993.