W dzisiejsze Mikołajki w Szkole Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku odbyła się uroczystość objęcia szkoły mecenatem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Wydarzenie zostało uświetnione koncertem kolęd i pastorałek przygotowanym przez uczniów szkoły. Pierwszym efektem wsparcia szkoły był zakup nowego telewizora, który będzie służył całej społeczności szkolnej jako pomoc naukowa .