MPEC podejmuje działania, żeby przygotować się do zbliżającej zimy i zapewnić odbiorcom stały dostęp do ciepła. W przyszłym tygodniu, od 16 do 18 sierpnia, spółka przygotuje rezerwową instalację gazową, dzięki której ubezpieczy się na wypadek kryzysu węglowego. W trakcie trwania prac nastąpi przerwa w dostarczaniu ciepła na cele ciepłej wody użytkowej.

 

MPEC – spółka odpowiedzialna i przewidująca

Przerwa potrwa od godzin porannych we wtorek (16 sierpnia) do godzin popołudniowych w czwartek (18 sierpnia). Mamy dwa kotły gazowe o mocy 15 MW, żeby przygotować je na okres zimowy, tak by w razie potrzeby  korzystać z nich w pełnej mocy , konieczne są prace, które potrwają ok. 48 godzin. Przygotowania rozpoczniemy we wtorek rano tak  aby czwartkowego popołudnia sytuacja wróciła do normy –  mówi Andrzej Walczak Andrzej Walczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

– Czy to oznacza, ze tej zimy MPEC będzie palił w kotłach gazowych, a nie węglowych? Co to oznacza dla odbiorców?

Andrzej Walczak: – To oznacza, że spółka jest odpowiedzialna i przewidująca. Nie możemy biernie przyglądać się na sytuację na rynku węgla, która, jak wszyscy wiemy, jest dramatyczna dla całej polskiej, a nawet europejskiej, branży ciepłowniczej.  Nie mamy jako spółka żadnego wpływu ani na dostępność, ani na cenę węgla. A naszym zadaniem jest dostarczenie ciepła dla odbiorców w każdych warunkach, również tak trudnych. Dlatego, jeśli wystąpią problemy z zakupem węgla, a taka sytuacja realnie może się zdarzyć, uruchomimy kotły na gaz i odbiorcy nie odczują różnicy.

 

Drastycznie wyższe koszty

Przypomnijmy, że rządowy Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował nową taryfę za ciepło dla MPEC, która wejdzie w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r. Jej poziom to efekt czynników niezależnych od MPEC. Główną przyczyną wzrostu jest koszt zakupu węgla, który wskutek wojny na Ukrainie bije kolejne rekordy.  W zależności od rodzaju, węgiel podrożał w stosunku do ub. roku nawet o kilkaset  procent, nie wiadomo, kiedy się te podwyżki zakończą. Surowiec z polskich kopalń jest praktycznie niedostępny, a jeśli już, to osiąga zawrotną cenę.

 W 2021 roku MPEC kupował tonę węgla za kwotę niższą, niż 300 zł; a obecne oferty przewyższają 2 tys. zł za tonę. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku na zakup węgla w 2021 roku wydało ok 13 mln zł. W tym roku kwota ta może przekroczyć nawet 100 mln zł!

Dlaczego MPEC nie kupił więcej węgla, kiedy był tańszy i nie magazynuje paliwa na placu? – Ponieważ nie było takiej możliwości – odpowiada prezes Andrzej Walczak. –Dostęp do węgla w nieograniczonej ilości był utrudniony, mało tego –  kilkadziesiąt ciepłowni w Polsce sygnalizowało problemy z dostępnością  węgla i zgłaszało zbyt niskie stany magazynowe do URE. Taka opcja po prostu była nierealna.

W górę idą też koszty zakupu emisji CO2, które każda ciepłownia paląca węglem musi obowiązkowo kupować po cenie, na jaką nie ma wpływu. W 2017 roku MPEC był zmuszony wydać na uprawnienia ponad 2,38 mln zł, co stanowiło niecałe 4 proc. przychodu  spółki. Dwa lata później zakup uprawnień pochłonął już niemal 12 mln zł, a udział tego zakupu w przychodach przekroczył 18 proc. Ogromny skok nastąpił w roku 2021. MPEC zapłacił wtedy za uprawnienia ponad 41,5 mln zł, co stanowi 49,6 proc całości przychodu spółki.

 

Oczekiwanie na pomoc Rządu RP

 MPEC robi wszystko, by konsekwentnie obniżać koszty funkcjonowania Spółki. Wprowadzono procedurę zdecydowanie ograniczającą wydruki papierowe, dokumenty między działami przechodzą drogę elektroniczną.  Taka innowacja obniża wydatki na zakup drukarek, tonerów, materiałów papierniczych i wydatków na korespondencję, w niektórych segmentach aż o 80 proc. Od lipca 2020 wszystkie przetargi i większość zamówień realizowana jest przez transparentną platformę zakupową, co również przyczynia się do znacznych oszczędności. MPEC zatrudnia najmniejszą liczbę pracowników w swojej historii, mimo to wywiązuje się ze zobowiązań wobec odbiorców ciepła.

 – Te działania są istotne, ale skala podwyżek cen węgla i uprawień jest tak wielka, że bez wsparcia Rządu, jak wszystkie inne polskie ciepłownie, nie poradzimy sobie z tymi wyzwaniami. Tylko w rękach Rządu są konkretne instrumenty, które mogą zatrzymać podwyżki cen ciepła dla mieszkańców.

 Jak napisali dziennikarze w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolitej (08 sierpnia): „Wśród propozycji taryf coraz częściej pojawiają się takie, które zakładają podwyżki o 200–400 proc. Przedsiębiorstwa ciepłownicze w mniejszych miejscowościach pokazują wyliczenia, z których wynika, że ceny w najbliższych tygodniach wzrosną o 500 proc.”.  Tak jest np. w Bochni (Małopolska), gdzie odbiorcy otrzymają od września dokładnie pięciokrotnie wyższe rachunki za ciepło, niż rok temu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ostatni piątek (05 sierpnia) zapowiedziało pomoc dla polskich ciepłowni i przedstawiło założenia ustawy, która musi przejść przez Sejm, Senat oraz uzyskać podpis Prezydenta. Założenia są następujące: „Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa będzie zatwierdzał odrębnie taryfę na zasadach ogólnych dla ciepła kierowanego do przedsiębiorstw komercyjnych oraz taryfę z rekompensatą dla ciepła kierowanego na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Ustali też wielkość rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego. Rekompensata będzie pokrywała różnicę w przychodach uzyskanych od odbiorców, zgodnie z taryfą z limitem, a planowanym przychodem, jaki powinno uzyskać w taryfie ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

– Oczekujemy z niecierpliwością na więcej szczegółów i cyfr – komentuje prezes Andrzej Walczak. – Jak wysokie będzie wsparcie na jedno gospodarstwo, jakie rekompensaty otrzymają przedsiębiorstwa ciepłownicze?  Te dane pozwolą odnieść się merytorycznie do skali pomocy. Ustawa ma wejść w życie od października, więc w ciągu najbliższych dni powinniśmy wiedzieć więcej, co nam pozwoli realnie przeliczyć rządowe wsparcie na zmniejszenie rachunków dla odbiorców.