W dniu 13 marca 2017 na placu budowy nowej nitki ciepłociągu odbyła się konferencja prasowa w sprawie rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji.

W związku z ukończeniem prac polegających na ułożeniu instalacji ciepłowniczych na odcinku leśnym, ekipy pracujące przy budowie dnia 14 marca rozpoczną prace na odcinku od końca lasu do wysokości Zakładu Karnego. Oznacza to, że do momentu zakończenia robót, tj. do końca marca, ruch na tym odcinku al. Jana Pawła II będzie się odbywał wahadłowo. W celu maksymalnego przyspieszenia prac na newralgicznym fragmencie ulicy roboty będą się odbywały w systemie 3-zmianowym z pominięciem godzin nocnych.