Włocławski MPEC po raz kolejny obniża ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane do swoich odbiorców. Od 1 lipca wszyscy, którzy korzystają z miejskiego ciepła będą płacić mniejsze rachunki.

Jak informuje Jacek Kuźniewicz – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku, ceny za ciepło zostają obniżone o 0,9 % i są jednymi z najniższych w regionie jak również w kraju.

MPEC wprowadzi z dniem 1 lipca b.r. nową taryfę dla ciepła, co będzie sprzyjać temu, aby mieszkańcy Włocławka, którzy korzystają z miejskiego ciepła, mogli ponosić niższe koszty ogrzewania i ciepłej wody.

Należy jednak mieć również to na uwadze, zaznacza Jacek Kuźniewicz, że na ponoszone przez odbiorców ciepła koszty mają wpływ nie tylko ceny. Obniżenie cen ciepła było możliwe nie tylko dzięki spadkowi cen miału węglowego, ale znaczny wpływ na obniżkę miały również podejmowane w zarządzanym przeze mnie przedsiębiorstwie działania prowadzące do zmniejszenia zużycia miału węglowego i energii elektrycznej oraz obniżenie kosztów stałych. Dzieje się tak dlatego, że w firmie na bieżąco analizuje się i dostosowuje do aktualnych potrzeb zakres ponoszonych wydatków m.in. na remonty oraz bieżącą konserwację urządzeń ciepłowniczych – wyjaśnia Prezes MPEC.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że w budynkach wielorodzinnych zryczałtowane stawki opłat za centralne ogrzewanie za 1 metr kwadratowy powierzchni mieszkania ustalają spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i inni zarządcy lub właściciele budynków. To przede wszystkim od nich będzie zależało jaką stawkę opłaty zastosują wobec mieszkańców za ogrzewanie i ciepłą wodę. Podmioty te obowiązuje jednak rozliczenie kosztów ogrzewania w poszczególnych lokalach w okresie 12 miesięcy, zatem w przypadku obniżenia rocznych kosztów znaczna część mieszkańców będzie mogła liczyć na zwrot części poniesionych w tym zakresie opłat od swoich administratorów. Należy zaznaczyć, iż jest to kolejna obniżka cen ciepła dostarczanego przez MPEC w ciągu ostatniego roku, w 2015 roku ceny zostały obniżone o 1,1%.