Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że od 7 do 11 sierpnia nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody. Zatrzymanie produkcji spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych oraz konserwacyjnych które zminimalizują ryzyko wystąpienia awarii w okresie grzewczym. Okres przerwy zostanie również wykorzystany na nowym odcinku naszego ciepłociągu prowadzącego na osiedle Mielęcin.