13 czerwca 2018 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon 2017/18 oraz informująca o planach Spółki na przyszły rok.

W zakończonym sezonie grzewczym MPEC produkował ciepło bez żadnych przestojów oraz problemów, zapewniając mieszkańcom Włocławka stały i nieprzerwany dostęp do ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania.

Gdyby oceniać ostatnią zimę przez pryzmat zużytego ciepła w sezonie grzewczym, ta miniona była najsurowszą od pięciu lat. W mieszkaniach i domach włocławian, oraz pozostałych budynkach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, najwięcej grzano w styczniu i lutym tego roku.

Jacek Kuźniewicz, prezes MPEC

Bardzo dobry okres w wykonaniu miejskiej spółki został dostrzeżony przez branżowy magazyn „Strefa Gospodarki”, który w rankingu przedsiębiorstw energetyki cieplnej sklasyfikował MPEC na wysokim, 10. miejscu w kraju oraz 2. w województwie kujawsko-pomorskim. Autorzy zestawienia brali pod uwagę m.in. proekologiczność, kwestie techniczne, pozyskiwanie środków unijnych, współpracę z lokalną społecznością czy politykę personalną.

W zakończonym sezonie grzewczym wykonano szereg modernizacji w obrębie infrastruktury ciepłowni, m.in. zainstalowano kompensatory kanałów dymnych, system automatyki kotłów WR10 i WR25. Ponadto wymieniono szereg wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz uruchomiono kolejne urządzenia do transmisji danych.

W minionym sezonie MPEC znacznie powiększył liczbę swoich odbiorców. Na terenie osiedla Mielęcin zlikwidowano niską emisję, wybudowaną nową sieć ciepłowniczą oraz zamontowano łącznie 24 nowe węzły cieplne. W ramach tej inwestycji przyłączyliśmy do sieci razem 17 nowych budynków z 14 ulic, przed nowym sezonem planujemy powiększyć grono naszych klientów o kolejne 21 budynków.

W kwestii inwestycji na przyszły sezon planujemy m.in. budowę dwóch osiedlowych sieci ciepłowniczych, przebudowy odcinków istniejącej sieci, stały przegląd i modernizację instalacji. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie nadal realizować działania proekologiczne w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Zadanie to będzie mieć szeroki wymiar, z dużym naciskiem na edukację ekologiczną najmłodszych włocławian. Od nowego roku szkolnego dla uczniów klas 1-3 będziemy przeprowadzać zajęcia edukacyjne, których tematem będzie środowisko. Podczas lekcji w prosty i przystępny sposób dzieci dowiedzą się, co to jest ciepło, skąd bierze się w kaloryferach oraz poznają podstawowe pojęcia związane z ogrzewaniem.

Projekt będzie realizowany przez MPEC Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Miasta Włocławek i Programem Ciepło Systemowe, którego Spółka jest uczestnikiem.