W dniu 7 marca 2017 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia nagród Fair-Play dla przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dyplom w dowód uznania za zdobycie Platynowej Statuetki Fair-Play odebrał Prezes Zarządu, Jacek Kuźniewicz.