MPEC Włocławek wśród najlepszych. W branżowym rankingu przedsiębiorstw energetyki cieplnej za zeszły rok, włocławska spółka zajęła bardzo wysokie 10 miejsce, a drugie w województwie kujawsko-pomorskim. Zestawienie przygotował branżowy magazyn Strefa Gospodarki.

Traktuję to wyróżnienie jako wysoką ocenę działań dla całego zespołu tworzącego nasze przedsiębiorstwo. Codziennie angażują swój potencjał w pracy dla mieszkańców Włocławka. Od czterech lat MPEC przechodzi stopniowe przemiany, otwiera się na swoich klientów, prowadzi szereg działań o charakterze edukacyjnym, społecznym, a także uświadamia mieszkańcom korzyści płynące z ciepła systemowego. Sukcesywnie zwiększamy zakres swojej działalności poprzez budowanie nowych odcinków sieci ciepłowniczej i nowe przyłącza – mówi Jacek Kuźniewicz, prezes zarządu MPEC Włocławek.

„Prezentowani laureaci rankingu to firmy, które stanęły na wysokości zadania, a trzeba powiedzieć, że poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko” – czytamy w uzasadnieniu organizatorów konkursu o wyróżnionych spółkach. W tworzeniu zestawienia zostały wzięte pod uwagę m.in. proekologiczność, polityka personalna, kwestie techniczne, pozyskiwanie środków unijnych czy współżycie z lokalnymi społecznościami.

Przed nami kolejne wyzwania związane z inwestycjami proekologicznymi, poprawiającymi jakość powietrza we Włocławku: budujemy nowoczesne instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin, przygotowujemy się do dywersyfikacji źródeł produkcji ciepła. Dziękuję wszystkim za pracę, bo to nasz wspólny sukces – dodaje prezes MPEC.

Ranking Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2018:

 1. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
 2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinien
  Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
 5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie
  Sp. z o.o. Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
  MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku