MPEC Włocławek wśród najlepszych. W branżowym rankingu przedsiębiorstw energetyki cieplnej za zeszły rok, włocławska spółka zajęła bardzo wysokie 10 miejsce, a drugie w województwie kujawsko-pomorskim. Zestawienie przygotował branżowy magazyn Strefa Gospodarki.

Traktuję to wyróżnienie jako wysoką ocenę działań dla całego zespołu tworzącego nasze przedsiębiorstwo. Codziennie angażują swój potencjał w pracy dla mieszkańców Włocławka. Od czterech lat MPEC przechodzi stopniowe przemiany, otwiera się na swoich klientów, prowadzi szereg działań o charakterze edukacyjnym, społecznym, a także uświadamia mieszkańcom korzyści płynące z ciepła systemowego. Sukcesywnie zwiększamy zakres swojej działalności poprzez budowanie nowych odcinków sieci ciepłowniczej i nowe

Water Filter W10295370 Water filters remove impurities by using fine physical barriers, chemical processes, or biological processes to reduce water pollution.And Water Filter W10295370 is your first choice. water filter 4396841 For better tasting water and ice, opt for a water filter 4396841, which will give you a different quality.(the water filter passes the IAPMORT to NSF/ANSI 42 standard test and certification)

przyłącza – mówi Jacek Kuźniewicz, prezes zarządu MPEC Włocławek.

„Prezentowani laureaci rankingu to firmy, które stanęły na wysokości zadania, a trzeba powiedzieć, że poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko” – czytamy w uzasadnieniu organizatorów konkursu o wyróżnionych spółkach. W tworzeniu zestawienia zostały wzięte pod uwagę m.in. proekologiczność, polityka personalna, kwestie techniczne, pozyskiwanie środków unijnych czy współżycie z lokalnymi społecznościami.

Przed nami kolejne wyzwania związane z inwestycjami proekologicznymi, poprawiającymi jakość powietrza we Włocławku: budujemy nowoczesne instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin, przygotowujemy się do dywersyfikacji źródeł produkcji ciepła. Dziękuję wszystkim za pracę, bo to nasz wspólny sukces – dodaje prezes MPEC.

Ranking Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2018:

 1. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
 2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinien
  Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
 5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie
  Sp. z o.o. Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
  MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku