Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku posiada w sprzedaży

MIESZANKĘ POPIOŁOWO-ŻUŻLOWĄ (kod odpadu 100180)

w cenie 1,00 zł netto + VAT / 1 tonę wraz z załadunkiem.
Kontakt: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Płocka 30/32

tel: 54 231 74 00
mail: mpec@mpec.com.pl

Zapraszamy do współpracy