Skuteczne sposoby podnoszenia efektywności energetycznej i cieplnej na przykładzie MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw ciepłowniczych.

W dniu 20 października 2014 r. odbyło się we Włocławku zorganizowane przez Forum Media Polska Sp. z o.o. z Poznania i MPEC Spółka z o.o. we Włocławku szkolenie kierowane do kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetyki cieplnej na temat: „Regulacja ciśnienia w systemach ciepłowniczych”, „Skuteczne sposoby podnoszenia efektywności energetycznej i cieplnej na przykładzie MPEC Sp. z o.o. we Włocławku”

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

  • Weryfikacja praktyczna bilansu mocy obszaru objętego systemem ciepłowniczym.
  • Obliczenia hydrauliczne sieci ciepłowniczej
  • Regulacja ciśnienia i temperatury w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem różnych źródeł ciepła
  • Optymalizacja układu ciśnienia w sieci i na etapie projektowania i modernizacji – dobre praktyki
  • Praktyczne warsztaty w zakresie regulacji pracy pomp
  • Zwiększenie efektywności energetycznej i cieplnej na przykładzie inwestycji w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – Jak osiągnąć efekty oszczędnościowe i środowiskowe na przykładzie aktualnie prowadzonej innowacji kotła węglowego rusztowego typu WR – 10

Prelegentami byli dr inż. Kazimierz Żarski oraz prokurent i Kierownik Systemu Ciepłowniczego MPEC Spółka z o.o. we Włocławku – mgr Zygmunt Katolik.

Tematem przewodnim wystąpienia naszego przedstawiciela była charakterystyka MPEC Spółka z o.o. we Włocławku, a także prezentacja dokonań, osiągnięć i prac związanych z poprawą efektywności oraz innowacyjności w zakresie funkcjonowania ciepłowni i systemu dystrybucyjnego.

Zakończenie szkolenia stanowiło zwiedzanie włocławskiej ciepłowni pod kątem efektów zrealizowanych inwestycji w ostatnich latach.