Wysoka ocenia, kapituły konkursu samorządowo-gospodarczego HIT Pomorza i Kujaw,  zrealizowanego projektu pn.: „Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-25 z zastosowaniem ścian szczelnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej” sprawiła, że w 19 czerwca 2012 r. w Toruniu,w imieniu włocławskich ciepłowników Michał Pietraszewski – Prezes MPEC, otrzymał statuetkę „Rubinowy HIT z dwiema gwiazdkami”.

Realizowana od 2008 do 2011 r. w dwóch etapach modernizacja kotła WR-25 miała na celu poprawę sprawności energetycznej kotła oraz redukcję szkodliwych substancji i pyłów emitowanych do otoczenia ze źródła ciepła. Przeprowadzone prace spowodowały podniesienie sprawności kotła. W zależności od jego obciążenia kształtuje się ona obecnie na poziomie od 86,52% do 88,68%. Oznacza to, że przy tej samej produkcji ciepła w odniesieniu do okresu sprzed modernizacji zaoszczędzonych zostanie w ciągu roku około 1500 ton węgla, czyli 26 wypełnionych węglarek. Pomiary energetyczne kotła po modernizacji wykonało specjalistyczne Przedsiębiorstwo z Katowic.

W ostatnich latach w ten sposób, zmodernizowanych zostało 5 z 6 pracujących w ciepłowni MPEC kotłów węglowych.