Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizując założenia polityki społecznej odpowiedzialności przekazała środki finansowe na zakup sprzętu sportowego dla strażaków z Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej nr 2. Załoga nakładem własnych sił przygotowała pomieszczenie do ćwiczeń, które wyposażone w ławeczki, hantle oraz bramę będzie służyć strażakom pełniącym służbę przy ul. Płockiej.