Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od kilku dni ma nowych mieszkańców. Z początkiem czerwca na trawniku przed Spółką, obok łąki kwiatowej zamieszkały dwie pszczele rodziny.

Opiekę nad naszymi nowymi przyjaciółmi sprawuje Pasieka Mistrza Pszczelarstwa Dariusza Domagalskiego z Bobrownik.

Jest to jeden z kilku projektów edukacyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo, mający na celu uświadomienie dzieciom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz uświadomienie konieczności ochrony pszczół.