MPEC Spółka z o.o. we Włocławku informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 roku nastąpi zabarwienie wody sieciowej w sieci ciepłowniczej barwnikiem spożywczym w kolorze czerwonym.

Działanie takie, ma na celu sprawdzenie szczelności instalacji ciepłowniczej oraz wykrycie ewentualnych nieszczelności wymienników ciepła zamontowanych w węzłach cieplnych.

O wszelkich, zauważonych wyciekach wody z instalacji ciepłowniczej koloru czerwonego lub o pojawieniu się zabarwionej ciepłej wody w punktach czerpalnych (kranach) prosimy informować nasze służby techniczne pod bezpłatnym numerem 993 telefonu alarmowego Pogotowia Ciepłowniczego.