CENY DOSTARCZANEGO CIEPŁA DLA ODBIORCÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM REKOMPENSAT OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2024 r.

Biorąc pod uwagę  zapisy ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), zmieniającymi poszczególne zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, ze zm.) informujemy, że ceny netto, które będą stosowane od dnia 1 lipca 2024 roku dla poszczególnych źródeł ciepła w rozliczeniach z odbiorcami objętymi systemem rekompensat przedstawiają się następująco:

 Kotłownia przy ul. Kościelnej 2a we Włocławku:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 7 988,78 zł/MW/miesiąc
  2. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą – 101,48 zł/GJ

 

Kotłownia przy ul. Zakręt 8 we Włocławku:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 9 269,07 zł/MW/miesiąc
  2. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą – 96,71 zł/GJ

 

Dla wszystkich odbiorców zasilanych w ciepło z Ciepłowni przy ul. Teligi 1 we Włocławku, stosowane będą ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła zawarte w obowiązującej od dnia 1 listopada 2023 roku taryfie dla ciepła, ponieważ w tym przypadku cena dostawy ciepła dla tych odbiorców obliczona na podstawie ww. taryfy dla ciepła jest niższa od obowiązującej od 1 lipca 2024 r. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe zgodnie z ww. taryfą dla ciepła.