Biorąc pod uwagę treść art. 3a ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1772, 1693) informujemy, że ceny netto, które będą stosowane od dnia 1 listopada 2023 roku dla poszczególnych źródeł ciepła w rozliczeniach z odbiorcami objętymi systemem rekompensat przedstawiają się następująco:

 Kotłownia przy ul. Kościelnej 2a we Włocławku:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 10 100,56 zł/MW/miesiąc
  1. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą – 128,31 zł/GJ

 

 Kotłownia przy ul. Zakręt 8 we Włocławku:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 9 355,25 zł/MW/miesiąc
  2. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą – 97,60 zł/GJ

 

Dla wszystkich odbiorców zasilanych w ciepło z Ciepłowni przy ul. Teligi 1 we Włocławku, stosowane będą ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła zawarte w obowiązującej od dnia 1 listopada 2023 roku taryfie dla ciepła, ponieważ w tym przypadku cena dostawy ciepła dla tych odbiorców obliczona na podstawie ww. taryfy dla ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe zgodnie z ww. taryfą dla ciepła.