Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej utrzymało po raz kolejny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. To oznacza zachowanie jakości w zarządzaniu procesami w spółce i jeszcze lepszą jakość obsługi klientów. Certyfikat jest sukcesem całej załogi MPEC – podkreśla Andrzej Walczak, Prezes Zarządu Spółki.

Audyt nadzorczy przeprowadził w dniach 16-17.09.2021r Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji (BPIC Sp. z o.o.), akredytowana jednostka certyfikacyjna systemów zarządzania oraz wyłączny przedstawiciel jednej z największych takich jednostek certyfikacyjnych i normalizacyjnych na świecie, francuskiej firmy AFNOR.

Procesem certyfikacji objętych zostało dziewięć procesów, w tym sześć procesów głównych i trzy procesy wsparcia. W szczególności chodzi o procesy; wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła; wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych. To kluczowe obszary z punktu widzenia funkcjonowania spółki. Osiągnięcie i utrzymanie zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001:2015 umożliwi m.in. usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności, zwiększenie skuteczności realizacji celów i usprawnienie systemu decyzyjnego. Dzięki certyfikacji poprawi się przepływ informacji, obniżone zostaną koszty działalności spółki oraz usprawnienia identyfikacja zagrożeń i ich skutków, a także możliwość zarządzania ryzykiem. To wszystko sprawi, ze klienci MPEC będą bardziej zadowoleni z usług.

Utrzymanie ważności certyfikatu nie byłoby możliwe bez profesjonalizmu i zaangażowania wszystkich pracowników spółki MPEC z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością p. Januszem Mularskim na czele, co zostało podkreślone w sposób szczególny w raporcie z audytu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przez przystąpienie do procesu wdrażania systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 ma możliwość szybkiego wykrywania i usuwania nieprawidłowości, zwiększania zdolności do zapobiegania procesom, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko, zapewnia mniejsze zużycie energii, umożliwia zredukowanie wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz kosztów ich utylizacji, a także zmniejszenie opłat środowiskowych.