Zarząd  MPEC Sp. z o.o.  informuje o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej  we Włocławku przy ul. Noakowskiego o  łącznej  powierzchni   0,1072 ha.  Powyższa nieruchomość stanowi własność Spółki, a jej cena wywoławcza  wynosi 96 000 zł.

Nabywca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie obowiązującego w Spółce Regulaminu sprzedaży nieruchomości, stanowiącego Załącznik  do Zarządzenia Nr 19/17 z dnia 25 lipca 2017 r .

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z  treścią   ogłoszenia  o sprzedaży, które jest dostępne pod adresem:

http://www.mpec.bipgov.net/przetarg,sprzedaz_nieruchomosci_polozonej_we_wloclawku_przy_ul_noakowskiego_o_lacznej_powierzchni_0_1072_ha,257.html