Zarząd  MPEC Sp. z o.o.  informuje o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej  we Włocławku przy ul. Noakowskiego z podziałem na części.  Nabywca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie obowiązującego w Spółce Regulaminu sprzedaży nieruchomości, stanowiącego Załącznik  do Zarządzenia Nr 19/17 z dnia 25 lipca 2017 r .

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z  treścią   ogłoszenia  – link dostępu: http://www.mpec.bipgov.net/przetarg,sprzedaz_nieruchomosci_polozonej_we_wloclawku_przy_ul_noakowskiego,259.html