Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, iż został ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych we Włocławku przy ul. Płockiej i Zielnej, o łącznej powierzchni 0,3579 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 127 000,00 zł netto plus 23 % podatku VAT.. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 22 grudnia 2020 r na g. 10.00.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się pod adresem:

OGŁOSZENIE