W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej rozpoczęło działalność Centrum Edukacji Ekologicznej „EkoSzkoła”. Od poniedziałku 16 września br. mogą z niego korzystać uczniowie włocławskich szkół.

„Ekoszkołę” udało się zorganizować dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Łączna kwota dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2019-2020 wyniosła 50 049,00 zł. Aplikacja MPEC została wysoko oceniona i spółka uzyskała wsparcie zarówno na wyposażenie Centrum (10 049,00 zł), jak i dofinansowanie do zajęć dla włocławskich uczniów (40 000,00 zł).

Centrum Edukacji Ekologicznej przy MPEC ma na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony powietrza oraz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej. Jest to oferta dla włocławskich przedszkolaków (starsze grupy) i uczniów szkół podstawowych, którzy w ramach zająć warsztatowych otrzymają podaną w ciekawy sposób wiedzę dotyczącą powstawania ciepła, oszczędzania, zagadnień związanych ze smogiem, ochroną środowiska itp.

Każde zajęcia poprzedzone będą emisją specjalnej animacji video. Uczestnicy  dowiedzą się z niej w jaki sposób grzejniki stają się gorące, a z kranów płynie ciepła woda. Prześledzą drogę ciepła od ciepłowni MPEC do swoich domów. Poznają zasadę funkcjonowania węzłów cieplnych oraz wymiennika ciepła. Dowiedzą się również jak oszczędzić ciepło? Prowadzący opowiedzą o specyfice funkcjonowania MPEC, o zadaniach jakie stoją przed spółką, czyli dostarczaniu ekologicznego ciepła do budynków. Uczniowie zapoznają się z takimi zagadnieniami jak „ekologiczne ciepło bez smogu” oraz praktycznymi radami, jak ekologicznie i mądrze korzystać z ciepła w pomieszczeniach.

Kolejną ważną kwestią będzie uświadamianie dzieci i młodzieży na temat smogu. Podczas zajęć prowadzący przedstawi zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza w mieście. Wprowadzi takie pojęcia jak smog, niska emisja itp.

Centrum Edukacji zostało umieszczone w budynku biurowym MPEC, który do tej pory nie był zbyt często wykorzystywany. Jest dobrze zlokalizowany, tuż obok parkingu, znajduje się w nim pełne zaplecze sanitarne, została wygospodarowana szatnia.

Po lekcji teoretycznej korzystający z zajęć będą mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się z bliska pracy włocławskich ciepłowników. MPEC wytyczył ścieżkę edukacyjną na kotłownię. Dzieci założą specjalne kamizelki i kaski i udadzą się na wycieczkę, podczas której zobaczą proces nawęglania, spalania oraz odżużlania.  Atrakcją będzie również możliwość zajrzenia do najwyższego w mieście komina.