Zgodnie z Art. 59.1 Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) informujemy o cenach z rekompensatą w zakresie wytwarzania ciepła dla poszczególnych źródeł ciepła, które będą stosowne w rozliczeniach z odbiorcami w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku:

Ciepłownia przy ul. Teligi 1 we Włocławku

  1. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 7 022,21 zł/MW/miesiąc
  2. Cena ciepła z rekompensatą – 91,73 zł/GJ
  3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą – 23,13 zł/m3

 

Kotłownia przy ul. Kościelnej 2a we Włocławku:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensata – 5 401,67 zł/MW/miesiąc
  2. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą –  141,89 zł/GJ

 

Kotłownia przy ul. Zakręt 8 we Włocławku:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 10 142,24 zł/MW/miesiąc
  2. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą – 100,90 zł/GJ