CENY DOSTARCZANEGO CIEPŁA DLA ODBIORCÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM REKOMPENSAT OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 MARCA 2023 r.

Biorąc pod uwagę treść art. 3a ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022  poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687) zmienionej ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) informujemy, że ceny netto, które będą stosowane od dnia 1 marca 2023 roku dla poszczególnych źródeł ciepła w rozliczeniach z odbiorcami objętymi systemem rekompensat nie ulegają zmianie, w związku z czym przedstawiają się one następująco:

Ciepłownia przy ul. Teligi 1 we Włocławku

  1. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 7 022,21 zł/MW/miesiąc
  2. Cena ciepła z rekompensatą – 91,73 zł/GJ
  3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą – 23,13 zł/m3

Tak jak dotychczas, dla odbiorców zasilanych w ciepło z Ciepłowni przy ul. Teligi 1 we Włocławku, stosowane będą stawki opłat stałych i stawki opłat zmiennych w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla poszczególnych grup odbiorców zawarte w obowiązującej od dnia 11 sierpnia 2022 roku taryfie dla ciepła.

 Kotłownia przy ul. Kościelnej 2a we Włocławku:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 5 401,67 zł/MW/miesiąc
  2. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą –  141,89 zł/GJ

Kotłownia przy ul. Zakręt 8 we Włocławku:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 10 142,24 zł/MW/miesiąc
  2. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą – 100,90 zł/GJ