Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Włocławek, Partnerem-Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Włocławka. Zadaniem jest przedstawienie w formie fotograficznej pozytywnych zmian zachodzących w Śródmieściu dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, w tym podnoszenie jakości powietrza poprzez likwidację niskich emisji.

Konkurs rozpoczyna się 24 lipca 2023 r. i potrwa do 26 września 2023 r.

Fotografia zgłaszana do konkursu musi przedstawiać efekt projektu realizowanego w ramach  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej proces rewitalizacji we Włocławku: https://rewitalizacja.wloclawek.eu/ w zakładce – Gminny Program Rewitalizacji.

Praca konkursowa to pojedyncza fotografia będąca oryginalnym dziełem autora, która nie została nigdzie opublikowana, ani uprzednio nagrodzona lub wyróżniona w ramach innego konkursu. Każdej pracy powinien być nadany tytuł oraz komentarz od autora. Fotografia powinna być wykonana techniką fotograficzną, dostarczona w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym). Autorzy zdjęć powinni umieścić na płycie pracę konkursową oraz plik tekstowy z tytułem pracy.

W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne. Pierwsza nagroda w wysokości 1000,00 zł brutto (tysiąc złotych brutto).

Prace konkursowe i załączniki wskazane w Regulaminie należy nadsyłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Wydział Rewitalizacji w terminie od 24 lipca 2023 r. do 26 września 2023 r., z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Ciepło… cieplej.. rewitalizacja”. O terminie złożenia prac na Konkurs decydować będzie data wpływu lub – w przypadku przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej – data stempla pocztowego. Prace, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.

Szczegóły, w tym regulamin konkursu, będą dostępne od 24 lipca 2023 r. w serwisie https://rewitalizacja.wloclawek.eu/  oraz na stronie: https://www.wloclawek.eu/