Od 2 października br.  dzieci z włocławskich przedszkoli oraz  uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych ponownie mogą poznawać tajniki działania miejskiej ciepłowni oraz edukować ekologicznie w działającej przy MPEC EkoSzkole. Oficjalna inauguracja roku szkolnego 2023/2024 i pierwsza lekcja odbyła się 2 października w EkoSzkole MPEC. W lekcji uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku, znajdującej się na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.

Podczas pierwszych zajęć dzieci uczestniczyły w lekcji, podczas której dowiedzieli się jak powstaje ciepło w miejskiej ciepłowni oraz zwiedzili teren Spółki. Natomiast w pasiece MPEC zajęcia poprowadził  mistrz pszczelarstwa, od lat opiekujący się pszczołami na terenie Spółki, pan Dariusz Domagalski.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza wszystkie włocławskie przedszkola oraz szkoły podstawowe ( kl. 1-3) do udziału w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach. Szkoły zainteresowane udziałem  proszone są o kontakt pod numerem 54 231 73 29.

Zajęcia odbywać się będą w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2023 dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.