Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku posiada m.in. źródło ciepła zlokalizowane przy ul. Zakręt 8 we Włocławku, w którym spalany jest olej opałowy oraz paliwo odnawialne – biomasa (pellet).

Udział wyprodukowanego z biomasy ciepła i dostarczonego do sieci zasilanej z tego źródła w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2017 wyniósł 60,92%. Udział wyprodukowanego z biomasy ciepła i dostarczonego do sieci zasilanej z tego źródła w stosunku do ogólnej ilości ciepła dostarczonego do wszystkich sieci należących do przedsiębiorstwa w roku 2017 wyniósł 0,19 % .