PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku informuje, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych i modernizacyjnych w źródle ciepła, w dniach od 1 do 5 lipca 2019 roku nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego dla Odbiorców zasilanych z sieci MPEC.

Prace te są niezbędne do utrzymania w wysokiej sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego, dzięki czemu zostanie zminimalizowane ryzyko powstania awarii technicznych, w szczególności w sezonie grzewczym.

Podejmowane przez MPEC działania zmierzają do osiągnięcia maksymalnej satysfakcji Klientów z jakości i niezawodności dostarczanego ciepła. Ponadto w trosce o swoich Klientów MPEC Spółka z o.o. we Włocławku wdraża systematycznie nowe rozwiązania technologiczne, które do niezbędnego minimum ograniczają czas przerwy w dostarczaniu ciepła oraz zapobiegają ewentualnym niedogodnościom dla Klientów wynikającym z zakresu prowadzonych prac.

Za wszelkie niedogodności, związane z brakiem dostaw ciepła technologicznego oraz ciepłej wody w okresie zaplanowanej przerwy, Spółka MPEC przeprasza swoich Klientów.