Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku informuje, że w związku z rozszczelnieniem magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Barskiej i pilną koniecznością wykonania prac związanych z przywróceniem prawidłowej pracy sieci ciepłowniczej od północy w dniu 23 lipca 2019 roku nastąpi przerwa w dostawach ciepłej wody użytkowej do Odbiorców w rejonie osiedla mieszkaniowego „Południe” oraz do Odbiorców z rejonu Śródmieścia. W pozostałych rejonach miasta do których MPEC Sp. z o.o. dostarcza ciepło do podgrzania wody mogą wystąpić zakłócenia w parametrach dostarczanej ciepłej wody. Zakończenie przerwy w dostawie ciepłej wody przewidywane jest do godziny 13.00 w dniu 24 lipca 2019 roku.

Za powstała przerwę MPEC Sp. z o.o. przeprasza swoich Odbiorców