Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku informuje, że w dniach 19 – 20 sierpnia 2019 roku nastąpi zabarwienie wody sieciowej w instalacji sieci ciepłowniczej barwnikiem spożywczym w kolorze zielonym.

Działanie takie ma na celu sprawdzenie szczelności instalacji ciepłowniczej oraz wykrycie ewentualnych nieszczelności wymienników ciepła zamontowanych w węzłach cieplnych.
O wszelkich zauważonych wyciekach wody z instalacji ciepłowniczej o zmienionej barwie lub o pojawieniu się zabarwionej ciepłej wody w punktach czerpalnych (kranach) prosimy informować nasze służby techniczne dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 993 lub też do Dyspozytora Systemu Ciepłowniczego na numer 54 231 73 07.

Za wszystkie nieudogodnienia przepraszamy.