Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert  na zakup:

  •  złom stalowy – MIX w ilości  16 608,60 kg
  • złom aluminiowy – w ilości 21 kg
  • złom mosiężny / w tym wodomierze/ – w ilości 89,2 kg
  • złom miedzi – w ilości 2,8 kg

Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać w MPEC Sp. z.o.o we Włocławku ul. Płocka 30/32 w dni robocze w godz. 8°°-14°° , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p.Dariuszem Sarnowskim tel. 511 996 459.

Ubiegający się o zakup złomu muszą :

  • posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania w/w odpadów.
  • przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku

Pisemną ofertę zawierającą cenę oraz warunki odbioru złomu należy dostarczyć do siedziby sprzedającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku , do sekretariatu Prezesa Zarządu, do dnia 19.10.2018. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową.