Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, iż podczas uroczystej gali Konkursu samorządowo-gospodarczego „HIT Pomorza i Kujaw”, otrzymało nagrodę: „Rubinowy HiT Pomorza i Kujaw 2011 z gwiazdką”. Włocławskie przedsiębiorstwo, to zaszczytne wyróżnienie, otrzymało za realizację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”.

Przypominamy, iż nagrodzony projekt zakłada likwidację 31 źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń o łącznej mocy cieplnej ponad 3,5MW. Do wybudowanej sieci magistralnej o długości 3066 metrów bieżących podłączonych zostanie 300 lokali, w których obecnie zameldowanych jest blisko 1000 mieszkańców. Zostanie znacznie ograniczona emisja szkodliwych substancji do otoczenia.

Zmiana sposobu ogrzewania obiektów w najstarszej części miasta wpłynie znacznie na poprawę jakości powietrza oraz polepszy warunki środowiskowe mieszkańcom. Wdrożenie projektu przedsiębiorstwa poprawi atrakcyjność inwestycyjną terenów zlokalizowanych w rejonie Starówki Miasta Włocławka. Wybudowana magistrala cieplna pozwoli w przyszłości przyłączyć do systemu cieplnego nowych odbiorców ciepła co jest strategicznym celem miejskiego systemu ciepłowniczego.

Zastosowana nowoczesna technologia rur preizolowanych użyta do budowy magistrali ciepłowniczej realizowanej w ramach tego projektu daje gwarancję jej niezawodnego funkcjonowania przez co najmniej 40-50 lat.