Mamy zaszczyt poinformować, iż w rankingu Rzeczpospolitej – Lista 2000 (opublikowanym w dn. 25 października 2011 r.), nasza spółka znalazła się na wysokim 44 miejscu wśród firmy innowacyjnych w Polsce. Jak podkreśla dr Michał Pietraszewski – Prezes MPEC, włocławskie przedsiębiorstwo jest jedyną firmą ciepłowniczą, którą tak wysoko oceniono wśród kilku tysięcy, badanych przez Rzeczpospolitą.

Kolejne wyróżnienie dla włocławskich ciepłowników jest efektem realizacji w ostatnich latach programów modernizacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego rygoru finansowego. Wyróżnienie to stanowi kolejne potwierdzenie wysokiej jakości zarządzania realizowanego we włocławskiej spółce zajmującej się produkcją ciepła.