Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, iż w organizowanym przez Gazetę Pomorską oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dorocznym konkursie „Złota Setka Pomorza i Kujaw” w kategorii „Dotacje Unijne w 2010 roku”, nasza firma zajęła 10 miejsce. Włocławski MPEC znalazł się na tak wysokiej pozycji uzyskując dotację z funduszy europejskich w wysokości 3 065 566 złotych, co w przeliczeniu na jednego pracownika wyniosło aż 17 320 zł.

Taka wysoka pozycja włocławskich ciepłowników  w rankingu uzyskanych dotacji unijnych w 2010 r. wynika z pracy specjalnego zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”. Umowę o jego dofinansowanie 27 maja 2010 r. w Przysieku, w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku podpisali: Michał Pietraszewski – Prezes oraz Stanisław Pawalak – Wiceprezes spółki. W skład zespołu wchodzili: Krzysztof Kukucki – Przewodniczący zespołu, Urszula Milcarek, Zofia Szczepańska, Zygmunt Katolik, Stefan Kowalski oraz Dariusz Tomaszewski – członkowie.

W efekcie realizacji projektu zlikwidowanych zostanie 31 źródeł „niskiej emisji” zanieczyszczeń o łącznej mocy 3 569,02 KW. Do nowej sieci podłączonych zostanie około 300 lokali w których obecnie zameldowanych jest blisko 1000 mieszkańców.

W ramach projektu wybudowane zostaną 3 sieci cieplne:

  • S1 – ul. Kościuszki,
  • S2 – ul. Piekarska, Brzeska, Orla, Wojska Polskiego,
  • S3 – ul. Królewiecka, Stodólna, Łęgska, Św. Jana, Stary Rynek, Szpichlerna, Zamcza, Cyganka, Bulwary im. Józefa Piłsudskiego, Maślana oraz budynek przy ul. Wyszyńskiego 2/4