Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza do wzięcia udziału w VII Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości organizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku.

W piątek 22.04.2016 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Płockiej 30/32 budynek B odbędzie się wykład Produkcja energii cieplnej w MPEC Włocławek – aspekty ochrony środowiska według wymagań Dyrektywy lED.

Plan ramowy wykładu:

 1. Obecne wymagania środowiskowe norm emisji zanieczyszczeń powietrza
 2. Emisje zanieczyszczeń powietrza wynikające z Dyrektywy IED
 3. Skutki wdrożenia wytycznych Dyrektywy IED dla spółki komunalnej
 4. Ochrona środowiska w MPEC we Włocławku

Czas trwania – około 30 minut.

Tego samego dnia, zaraz po wykładzie, zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczce po ciepłowni MPEC.

Plan zwiedzania:

 1. Surowce uczestniczące w procesie produkcji ciepła:
  1. woda
  2. miał energetyczny
  3. prąd elektryczny
  4. powietrze
 2. Woda w procesie produkcji ciepła i jej znaczenie
 3. Instalacja odprowadzania spalin
 4. Pokazanie procesu produkcji ciepła w przedsiębiorstwie na poszczególnych etapach:
  1. dostawy paliwa energetycznego do przedsiębiorstwa
  2. nawęglanie pracujących kotłów
  3. proces produkcji ciepła
  4. odżużlowanie

Czas trwania – od 1 do 1,5 godziny.

Wykład i zwiedzanie poprowadzi Dyrektor ds. technicznych w MPEC Pan Zygmunt Katolik.

Zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2016 pod numerem telefonu (54) 231 73 11 lub mailowo na adres: pgolasinska@mpec.com.pl