Szanowni Państwo,

MPEC Spółka z o.o. we Włocławku umożliwia Państwu skorzystanie z wersji elektronicznej wystawianych faktur za ciepło oraz inne usługi realizowane przez Spółkę.

Faktura elektroniczna zwana w skrócie e-fakturą jest dokumentem posiadającym taką samą moc prawną jak faktura w wersji papierowej. E-faktura pozwala zaoszczędzić czas i niewątpliwie, poprzez brak zużycia papieru, chroni także środowisko.

Odbiorca posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła z MPEC Spółka z o.o. we Włocławku, po zapoznaniu się z treścią załączonego regulaminu i wypełnieniu oraz dostarczeniu do siedziby Spółki jednego z załączników, tj. oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, będzie otrzymywał e-faktury na wskazany w treści oświadczenia e-mail.

Serdecznie zapraszamy.

 

Pliki do pobrania dla odbiorców ciepła:

Pliki do pobrania dla dostawców ciepła: