Miło nam poinformować, że kapituła organizowanego przez redakcję magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa” konkursu: „Klucz Sukcesu” przyznała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej we Włocławku Sp. z o.o. tytuł: „Klucz Sukcesu 2008” w kategorii wytwarzanie ciepła, za przeprowadzoną modernizację urządzeń przykotłowych oraz układu hydraulicznego i pompowego Ciepłowni „Wschód” polegającej na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej przy produkcji ciepła.

Nasze przedsiębiorstwo już drugi raz otrzymało ten zaszczytny tytuł przyznawany przez kapitułę konkursu, złożoną z ekspertów i uznanych autorytetów z branży. Nagrodzona w tym roku modernizacja polegała na:

 1. ograniczeniu zużycia energii elektrycznej poprzez:
  1. zastosowanie układów regulacyjnych opartych na falownikach,
  2. doborze pomp do rzeczywistych warunków pracy,
  3. zmianie konfiguracji instalacji wewnętrznej Ciepłowni,
 2. zmniejszeniu oporów przepływu dla obiegów poszczególnych jednostek kotłowych,
 3. uzyskaniu możliwości swobodnego rezerwowania jednostek kotłowych,
 4. uzyskaniu możliwości płynnej regulacji przepływów poprzez zastosowanie układów falownikowych,
 5. skojarzenie pracy pomp z regulatorem nadrzędnym znajdującym się w sterowni dające możliwość automatycznej regulacji parametrów pracy źródła

W wyniku zastosowania i wdrożenia rozwiązań modernizacyjnych zapotrzebowanie na moc elektryczną wykorzystywanych w ciepłowni „Wschód” urządzeń została ograniczona o około 40%. Również moc elektryczna w układach pompowych została ograniczona. W tym wypadku wskaźnik redukcji wynosi 55%. Zastosowane układy pompowe, sterowanie pomp i wentylatorów poprzez falowniki, sposób prowadzenia urządzeń Ciepłowni to nowoczesne rozwiązania techniczne i nowe technologie, jakie zostały w przedsiębiorstwie wdrożone do wytwarzania ciepła i jego przesyłu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nieustannie prowadzi prace na ograniczaniem kosztów wytwarzania ciepła co jest szczególnie istotne w sytuacji, kiedy w ostatnim czasie cena miału wzrosła o około 30% a koszty transportu o 15%.