Miło nam poinformować, że kapituła konkursu: Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza” przyznała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej we Włocławku Sp. z o.o. tytuł: „HIT Kujaw i Pomorza 2008” w kategorii ekologia, za przeprowadzoną w ubiegłym roku modernizację instalacji odpylania kotła WR-25. Nasze przedsiębiorstwo już dwukrotnie było nominowane do tytułu HIT Kujaw i Pomorza. W 2006 r. za Modernizację układu hydraulicznego i pompowego Ciepłowni „Wschód” oraz w 2007 r. za Wdrożenie technologii wykorzystującej biopaliwo w postaci pelletu drzewnego.

Nagrodzona w tym roku inwestycja polegała na budowie instalacji suchego odpylania spalin kotła WR-25. W wyniku przeprowadzonej modernizacji aż 10-kronie zmniejszeniu uległo stężenie pyłu w spalinach, 4-kronie zmniejszeniu uległa emisja pyłów do atmosfery w ciągu roku, a skuteczność układu odpylania wzrosła z 80% do 95%.

W najbliższym czasie MPEC we Włocławku planuje modernizację układów odpylania funkcjonujących na pozostałych kotłach pracujących w naszej ciepłowni. Jest to kolejna inwestycja, która wynika z prowadzonej w spółce polityki proekologicznej, celem której jest maksymalne ograniczenie niekorzystnych skutków dla środowiska naturalnego jakie ze sobą niesie nasza działalność.