Już po raz kolejny Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku otrzymało prestiżowy tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Program „Fair Play” jest ogólnopolskim wiarygodnym przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające miedzy innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość usług.

Niewątpliwe fakt, że w ostatnim roku udało się ograniczyć koszty funkcjonowania firmy o blisko 14% przy jednoczesnej stałej modernizacji sieci oraz urządzeń pracujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Włocławku spowodowało, że kapituła konkursu tak wysoko oceniła włocławską spółkę.
Jest to najlepszy dowód, że można efektywnie zarządzać komunalnym przedsiębiorstwem dbając jednocześnie o jego rozwój. MPEC Włocławek modernizuje obecnie system odpylania funkcjonujący na wszystkich kotłach węglowych Ciepłowni „Wschód”, dzięki temu spółka spełniać będzie rygorystyczne normy emisji pyłów, które obowiązywać będą za kilka lat. Przedsięwzięcie to jest realizowanie przy pomocy preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Po zakończeniu inwestycji MPEC będzie mógł się ubiegać o umorzenie nawet 30% wysokości pożyczki.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku przygotowuje się również do realizacji projektu pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek”, który współfinansowany ma być ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Kolejny tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” mobilizuje zarząd MPECu i jego pracowników do jeszcze większego wysiłku podnoszącego efektywność firmy oraz jakość oferowanych usług.