Miło nam poinformować, że kapituła konkursu: Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza” przyznała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej we Włocławku Sp. z o.o. tytuł: „Kryształowy HIT 2009” za budowę przyłączy cieplnych z zastosowaniem technologii „wcinki na gorąco”.
Jest to dla naszego przedsiębiorstwa pierwsze tak wysokie wyróżnienie.

W ubiegłym roku MPEC otrzymał tytuł: „HIT Kujawa i Pomorza 2008” w kategorii ekologia, za przeprowadzoną modernizację instalacji odpylania kotła WR-25.
W 2006 r. kapituła przyznała nagrodę dla naszego przedsiębiorstwa za Modernizację układu hydraulicznego i pompowego Ciepłowni „Wschód” oraz w 2007 r.
za Wdrożenie technologii wykorzystującej biopaliwo w postaci pelletu drzewnego.

Nagrodzona metoda budowy przyłączy to wysoce bezpieczna technologia umożliwiająca w prosty i ekonomiczny sposób podłączyć nowych Odbiorców
do systemu cieplnego bez przerywania dostawy ciepła innym. Realizując zadania inwestycyjne nie zostaje zmniejszony „komfort cieplny” odbiorców, którzy nawet
na chwilę nie są pozbawiani energii cieplnej, gdyż prace związane z budową nowego przyłącza prowadzone są na czynnym rurociągu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczne „zrzucenie” wody z sieci ciepłowniczej, eliminuje się straty ciepła a przede wszystkim do minimum ograniczony jest czas wykonania inwestycji.