W dniu 26 maja 2017r w auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyła się uroczystość przyznania nagród uczestnikom projektu edukacyjnego. W ramach adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych projektu poszczególne zespoły badawcze miały za zadanie zmierzyć zawartość żelaza w próbce wody metodą spektrofotometryczną. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej miało zaszczyt wesprzeć organizatorów konkursu, a tym samym przyczynić się do popularyzacji nauk ścisłych wśród uczniów włocławskich szkół średnich.

Wszystkim uczestnikom składamy gratulacje, ponieważ niezależnie od zajętego miejsca wygrali wiedzę która z całą pewnością będzie procentować w Ich dalszej edukacji. Podziękowania należą się również opiekunom młodzieży – kadrze nauczycielskiej, która swoim autorytetem oraz wiedzą prowadziła uczniów przez ten niełatwy projekt.